Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Бургас - Автогара Юг
С прекачване на Поморие
С прекачване на Обзор
С прекачване на Бяла
С прекачване на Аспарухово
С прекачване на Автогара Айтос
С прекачване на Дъскотна
С прекачване на Добромир
С прекачване на Комунари
С прекачване на Автогара Девня
С прекачване на Автогара Слънчев бряг
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на В. Търново
С прекачване на Велико Търново
С прекачване на Генерал Тошево
С прекачване на Добрич
С прекачване на Омуртаг
С прекачване на Търговище
С прекачване на Балчик
С прекачване на Варна
С прекачване на Албена
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Омуртаг
С прекачване на Автогара Търговище
С прекачване на Велико Търново-Автогара Юг
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Старо Оряхово
С прекачване на Автогара Силистра
С прекачване на Алфатар
С прекачване на Автогара Тервел
С прекачване на Автогара Добрич
С прекачване на Свищов
С прекачване на Попово
С прекачване на Автогара Дулово
С прекачване на р. Межден
С прекачване на Кочмар
С прекачване на Автогара Завет
С прекачване на Автогара Исперих
С прекачване на Пристое
С прекачване на Дойранци
С прекачване на Автогара Нови пазар
С прекачване на р. Беломорци
С прекачване на Презвитер Козма
С прекачване на Пролаз
С прекачване на р. В. Левски
С прекачване на р. Пробуда
С прекачване на р. Буховци
С прекачване на р. Новосел
С прекачване на р. Градище
С прекачване на р. Белокопитово
С прекачване на Ямбол - Автогара Каргона
С прекачване на Карнобат
С прекачване на Автогара Сливен
С прекачване на Автогара Карнобат
С прекачване на Автогара Бяла
С прекачване на Балканстрой
С прекачване на кв. Мътница
С прекачване на Каспичан
С прекачване на Нови пазар
С прекачване на р. Стан
С прекачване на р. З. Ореше
С прекачване на р. Белоградец
С прекачване на Ветрино
С прекачване на Неофит Рилски
С прекачване на Девня
С прекачване на Стара Загора
С прекачване на Ловеч
С прекачване на Шабла
С прекачване на Каварна
С прекачване на Автогара Каспичан
С прекачване на Никола Козлево
С прекачване на Пет могили
С прекачване на Векилски
С прекачване на Радан войвода
С прекачване на Червенци
С прекачване на Изгрев
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на Цар Калоян
С прекачване на р. Ябълчево
С прекачване на р. Вресово
С прекачване на р. Шиварово